Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2017

LacrimaMi
23:09
4282 ea1d 500
Reposted fromrol rol viadobby dobby
LacrimaMi
23:07
3427 6ba6
Reposted fromDarkArtist DarkArtist viadobby dobby
LacrimaMi
23:07
W różnych okresach życia czyta się ten sam tekst - różnie.
— Ryszard Kapuściński – Lapidaria IV-VI
Reposted frompieprzycto pieprzycto viadobby dobby
LacrimaMi
23:02
2840 d440
Reposted fromunr-eal unr-eal viairmelin irmelin
LacrimaMi
23:01
7207 f0f3 500
Reposted frompotatolovero potatolovero viairmelin irmelin
23:01
0786 71b2 500
Reposted fromgreggles greggles viairmelin irmelin
LacrimaMi
23:01
7641 d6c9 500
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
LacrimaMi
22:58
Właśnie nadeszło Kiedyś i nic się nie zgadza.
— Wojchech Kuczok
Reposted frommoscow moscow viairmelin irmelin
LacrimaMi
22:56
Jedziesz sobie windą razem z sąsiadem, masz plecak, bo laptop przecież taki ciężki, a on nagle:
- Po szkole?
A ty jesteś na 4 roku studiów.
— changecolour
Reposted fromchangecolour changecolour viairmelin irmelin
LacrimaMi
22:56
Chce Cię pomiędzy szóstym drinkiem nocą  a pierwszą kawą rano .
— zostań.
Reposted fromzenibyja zenibyja viajointskurwysyn jointskurwysyn
22:55
LacrimaMi
22:55
LacrimaMi
22:52
6124 65bb 500
Reposted fromtfu tfu viadobby dobby
LacrimaMi
22:52
Nie mów mi, że niebo jest granicą, skoro są ślady stóp na księżycu.
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viadobby dobby
LacrimaMi
22:50
- Ty wiesz co ja robię? 
- Wiem.
- I nie przeszkadza ci to? 
- Pewnie, że mi przeszkadza - powiedziałem. - Ale wolno mi się w kimś kochać, nawet jak coś przeszkadza. Zawsze zresztą coś przeszkadza.
— M. Hłasko, W dzień śmierci Jego
Reposted frommissbrodka missbrodka viadobby dobby
LacrimaMi
22:50
5401 ebbc 500
Reposted fromtfu tfu viadobby dobby

November 07 2017

22:15
2174 50fe 500
Reposted fromboyangel boyangel viajointskurwysyn jointskurwysyn
22:10
2977 cafc
22:09
2982 9dec 500
22:09
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl