Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 28 2018

20:16
2427 e452
Reposted frombuddhablink buddhablink viairmelin irmelin
LacrimaMi
20:15
Reposted fromhajskul hajskul viairmelin irmelin
LacrimaMi
20:12
3407 6f15
Reposted fromscorpix scorpix viairmelin irmelin
20:11
8288 f313 500
LacrimaMi
20:10
LacrimaMi
20:10
LacrimaMi
17:12
Reposted fromshakeme shakeme viahelenburns helenburns

January 24 2018

LacrimaMi
20:09
3521 7179 500
Reposted fromhelven helven viadobby dobby
LacrimaMi
20:09
5304 8ccd
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viailoveyou iloveyou

January 15 2018

LacrimaMi
02:14
1006 5784 500
LacrimaMi
02:13
9256 cd1b 500
Reposted fromAng3ll Ang3ll viajointskurwysyn jointskurwysyn
LacrimaMi
02:13
3646 40f0 500
Reposted fromdelain delain vianowelovestory nowelovestory
LacrimaMi
02:12
O siódmej rano, w styczniu, widać, że świat nie został stworzony dla Człowieka, a na pewno nie ku jego wygodzie i przyjemności.
— Olga Tokarczuk
Reposted frommessinhead messinhead vianowelovestory nowelovestory
LacrimaMi
02:12
LacrimaMi
02:07
Twój charakter pisma. Sposób chodzenia. To, jaki wzór porcelany wybierasz. Wszystko to zdradza ciebie. Wszystko, co robisz, ujawnia twoją rękę. Wszystko jest autoportretem. Wszystko jest dziennikiem.
— Chuck Palahniuk
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon vianowelovestory nowelovestory
LacrimaMi
02:06
LacrimaMi
02:06
4260 047d 500
Reposted fromZircon Zircon vianowelovestory nowelovestory
LacrimaMi
02:06
5750 52af
Reposted fromadzix69 adzix69 vianowelovestory nowelovestory
LacrimaMi
02:05
0821 b685
Reposted fromZircon Zircon vianowelovestory nowelovestory
LacrimaMi
02:05
co innego słowa, co innego czyny
— Dostojewski, Zbrodnia i kara
Reposted frommhsa mhsa viailoveyou iloveyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl