Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2017

LacrimaMi
16:41
1498 4b22 500
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
16:40
0473 00e8 500

krista-eve:

shevathegun:

electricsed:

THE STRONG WILL SURVIVE

that ain’t a slide, that’s a cliff

I’ve been laughing at this for 5 min

Reposted fromthelovelykylie thelovelykylie viairmelin irmelin
LacrimaMi
16:40
2198 a3cd 500
Reposted fromKrzychulec Krzychulec viairmelin irmelin
16:39
3756 00f5 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viairmelin irmelin
LacrimaMi
16:39
1743 fdb9 500
Reposted fromkaiee kaiee viairmelin irmelin
LacrimaMi
16:39
3758 86a7 500
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin
LacrimaMi
16:37
Sztuka niewysyłania wiadomości.
— Ochocki, Vithren,
Reposted fromvith vith viairmelin irmelin
LacrimaMi
16:37
Lubię, gdy jesteś wstawiona i mówisz, że chcesz zostać dziś moją żoną.
— Pezet
Reposted fromshrew shrew viairmelin irmelin
LacrimaMi
16:35
1236 4b35
Asertywność zbyt często jest pospolitym brakiem taktu
LacrimaMi
16:35
LacrimaMi
16:34
4663 b840 500
Wakacyjny analog.
Reposted fromPoranny Poranny viajointskurwysyn jointskurwysyn
LacrimaMi
16:34

– To koniec – powiedział.

– Nie dzwoń do mnie więcej – powiedziała ona.

On uwierzył. Ona nie. 

— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viajointskurwysyn jointskurwysyn
LacrimaMi
16:34
Nie przejmuj się tym - zanim ten list dojdzie, będę już fontanną pogody i radości życia! Ale dzisiaj kocham Cię w smutku.
— Jeremi Przybora - "Listy na wyczerpanym papierze"
16:34
2351 cbd2 500

reoffend:

My bath bomb decided to turn my bath into a Van Gough painting

LacrimaMi
15:58
4825 bdfc 500
white room by Natalia Molchanova
Reposted fromcorvax corvax viajointskurwysyn jointskurwysyn

August 17 2017

LacrimaMi
17:03
3478 2d6f 500
Reposted frominfidelitas infidelitas
LacrimaMi
17:01
3534 066b 500
Reposted fromtfu tfu
LacrimaMi
17:00
3548 6f11 500
Reposted frommadzi28 madzi28
LacrimaMi
17:00
3552 5c5e 500
Reposted frommadzi28 madzi28
LacrimaMi
16:59
3560 d71a 500
Reposted fromlovesweets lovesweets
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl