Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2017

LacrimaMi
13:29
5555 9f47 500
Reposted fromtfu tfu viajacoszek jacoszek
LacrimaMi
13:29
0601 9bcd 500
Reposted fromjesuismadeleine jesuismadeleine viabrzask brzask
LacrimaMi
13:29
5860 d4f4
Reposted fromoblivious oblivious viabrzask brzask
LacrimaMi
13:29
Ludzie nie mają pojęcia, jak łatwo zmienić swoje życie. Wystarczy wsiąść w autobus.
— Marisha Pessl
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabrzask brzask
LacrimaMi
13:28
2525 0bd6
Reposted fromiamstrong iamstrong viabrzask brzask
LacrimaMi
13:28
6546 ddad 500
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn
LacrimaMi
13:28
6571 69d8 500
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn
LacrimaMi
13:28
6452 095b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabrzask brzask
LacrimaMi
13:27
9261 b6ce 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viabrzask brzask
LacrimaMi
13:27
3789 5126
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viairmelin irmelin
LacrimaMi
13:26
4412 e230
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
LacrimaMi
13:26
7336 8fea 500
Reposted fromdesinteressement desinteressement viairmelin irmelin
LacrimaMi
13:25
Przemilczenia dzielą bardziej niż nieobecności.
— Coco Chanel.
Reposted fromgivememyself givememyself viairmelin irmelin
13:24
5738 65d3 500
Reposted fromturquoise turquoise viajacoszek jacoszek
LacrimaMi
13:24
1922 7127
Reposted frompixielark pixielark viahelenburns helenburns
13:24
7062 8276 500

last-picture-show:

Andrei Tarkovsky, From “The Mirror,” 1975

LacrimaMi
13:24
Czasem mam wrażenie jakbym przegapiła coś jednorazowego, jakiś pociąg, który przyjeżdża raz w życiu, i wszyscy wsiedli do niego beze mnie.
— Zeruya Shalev
Reposted fromday11shadow day11shadow viahelenburns helenburns
13:23
LacrimaMi
13:23
3369 e641
Reposted fromvintage-style vintage-style viahelenburns helenburns
13:23
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl