Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 17 2017

LacrimaMi
14:40
Reposted fromgruetze gruetze viairmelin irmelin
LacrimaMi
14:39
Czasem człowiek zmienia zdanie, czasem zdanie zmienia człowieka.
— Wojciech Bartoszewski
Reposted fromtomowa tomowa viaslomka slomka
LacrimaMi
14:37
Reposted fromFlau Flau viaoutkapa outkapa
LacrimaMi
14:36
W psychologii jest takie pojęcie „błysk”. To jest moment, kiedy człowiekowi w głowie się wszystko zmienia, kiedy nagle dociera do niego coś, co było oczywiste od lat, ale teraz nabrało innego wymiaru.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaoutkapa outkapa
14:36
5310 eada 500
Reposted fromerial erial viaoutkapa outkapa
LacrimaMi
14:36
he's back
Reposted fromKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj viapesymista pesymista
14:32
3070 035d 500
Reposted fromkirugon kirugon viapesymista pesymista
LacrimaMi
14:30
Reposted fromworst-case worst-case viabrzask brzask
14:29
4391 3184 500
Reposted fromerial erial viahelenburns helenburns
LacrimaMi
14:28
1664 0584
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabrzask brzask
LacrimaMi
14:25
7112 8424
Reposted fromkarmacoma karmacoma viabrzask brzask
14:24
14:24
5859 6ebe 500
Reposted fromerial erial viabrzask brzask
14:24
5300 64f7 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viabrzask brzask
14:24
LacrimaMi
14:24
Poeta to taki, co umie w ładny sposób być nieszczęśliwy.
— Stanisław Lem - "Szpital przemienienia"
Reposted fromwszyscyumrzemy wszyscyumrzemy viabrzask brzask
LacrimaMi
14:24
 — Nie zawsze — powiedział — znajduje się samotność w sercu lasów lub wśród skał. Nieszczęśliwy jest samotny wszędzie.
— Gustaw Herling-Grudziński
Reposted fromnezavisan nezavisan viabrzask brzask
LacrimaMi
14:23
A w nocy, kiedy się o czymś myśli, wszystko jest takie ostre i jeszcze prawdziwsze jak za dnia.
— Marek Hłasko
Reposted frompiksele piksele viabrzask brzask
LacrimaMi
14:23
4045 a3f9 500
Reposted fromskonfundowane skonfundowane viabrzask brzask
LacrimaMi
14:23
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl