Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 13 2020

LacrimaMi
15:06
by Ezgi Polat
Reposted fromtowo85 towo85 viadobby dobby
LacrimaMi
15:06
Reposted fromshakeme shakeme viadobby dobby
LacrimaMi
15:05
0663 cc0b 500
Reposted fromklaudialucja klaudialucja viadobby dobby
LacrimaMi
15:05
LacrimaMi
15:05
7100 fd4e 500
Reposted fromkirstenow kirstenow viairmelin irmelin
LacrimaMi
15:04
3109 b351 500
Reposted fromowca owca viairmelin irmelin
LacrimaMi
15:04
1298 7d62 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viairmelin irmelin
LacrimaMi
15:04
Poland , POZNAŃ! <3
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viairmelin irmelin
LacrimaMi
15:04
Nie umiem Cię pocieszyć, kiedy patrzysz w przeszłość, ale mogę wziąć dobre wino i pójść tańczyć z Tobą w deszczu
— Płomień 81 "Trudno mnie kochać"
Reposted fromxalchemic xalchemic viailoveyou iloveyou
LacrimaMi
15:04
Przypominam sobie, jak lubiłem się Ciebie domyślać.
— Niedopowiedzenia
Reposted fromrawwwr rawwwr viailoveyou iloveyou
LacrimaMi
15:03
9745 a402 500
Reposted fromSilentRule SilentRule viairmelin irmelin
LacrimaMi
15:03
Więc lepiej mnie zabij 
Wyrzuć z pamięci 
Lepiej odejdź, pozwól mi odejść 
Lepiej zapomnij 
Pozwól zapomnieć 
Lepiej daj mi następną szansę 
— Myslovitz "Alexander"
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viailoveyou iloveyou
LacrimaMi
15:02
8793 69c0 500
Reposted frompiehus piehus viajacoszek jacoszek
LacrimaMi
15:02
5731 281f 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viajacoszek jacoszek
LacrimaMi
15:01
Reposted frombluuu bluuu viadobby dobby
LacrimaMi
15:01

Bo jak długo można tęsknić za człowiekiem, o którym wiesz, że już nigdy do ciebie nie wróci?

— Wojciech Tochman
Reposted fromaleander aleander vianowelovestory nowelovestory
LacrimaMi
15:01
8176 5889 500
Reposted frombitemyneck bitemyneck vianowelovestory nowelovestory
LacrimaMi
15:01
9427 e401 500
Reposted from0 0 vianowelovestory nowelovestory
LacrimaMi
15:01
Podziwiam ludzi, którzy umieją powiedzieć: już wystarczy, dziękuję
— Maciej Wiszniewski
LacrimaMi
15:00
2448 df0b
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl